Postavljanje ciljeva

Na putu svakog ličnog ili profesionalnog uspeha i napretka prvi korak su jasni i pravilno postavljeni ciljevi!

Kako će izgledati naš život i da li ćemo živeti život kakav želimo, najviše zavisi od naših ciljeva!

Ukoliko imamo jasno postavljane ciljeve koji su u skladu sa našim vrednostima, moći ćemo da donosimo bolje odluke u skladu sa njima.

Na ovom treningu naučićemo upravo to – kako da razvijemo veštine postavljanja jasnih ciljeva, u skladu sa našim vrednosima, koji vode ka rezultatu i uspehu, na bilo kom polju!

Neophodan sastojak formule svakog uspeha jeste sposobnost  jasnog i pravilnog postavljanja ciljeva! To su početni u neophodni koraci ukoliko želimo rezultate i to je baza iz koje slede aktivnosti koje nas vode ka uspehu.

Posle ovog treninga imaćete sve potrebne alate da preuzmete kormilo i usmeravate svoj život u pravcu u kom želite!

AGENDA TRENINGA:

Postavljanje ciljeva

  • Koja je važnost ciljeva i kako utiču na naš život
  • Koje vrste ciljeva postoje i po čemu se razlikuju
  • Da li ispunjavamo svoje ili tuđete ciljeve – kako razlikovati?
  • Koje su naše vrednosti i kako definisati ciljeve u skladu sa vrednostima i prioritetima
  • Strategije i tehnike za postavljanje ciljeva
  • Kako postaviti jasan cilj i definisati tačne korake koji će nas odvesti do rezultata
  • Praktična primena na postavljanju ciljeva 

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.