Komunikacione veštine - uticaj u komunikaciji

Ono što svakodnevno radimo, a od čega nam zavisi i lični i profesionalni uspeh i odnos sa drugim ljudima – jeste komunikacija.

Međutim, komunikaciju shvatamo “zdravo za gotovo”, odnosno lako upadnemo u zamku da mislimo da je to što znamo da govorimo u stvari i dovoljno za komunikacijju. Naprotiv, jako je važno na koji način govorimo, kako šaljemo poruku koju želimo da pošaljemo, i jako je važno da se uskladimo sa sagovornicima.

Komunikacione veštine su nešto što je svakome potrebno u 21. veku, jer je sve više kanala za komunikaciju među ljudima, a samim tim i više prilika koje možemo iskoristiti ako komuniciramo na adekvatan način.

Na ovom treningu naučićemo kako komunikacija funkcioniše, kako ljudi primaju i vrednuju informacije koje prime, zašto je slušanje sastavni deo komunikacije i kako “aktivno slušati” sagovornika, šta je to asertivna komunikacija i kako nam može pomoći u odnosima sa drugim ljudima, i naučićemo načine, alate i NLP tehnike putem kojih možemo komunicirati efikasnije i uticajnije.

Cilj ovog treninga je da naučimo iz kojih se sve delova sastoji komunikacija, šta je ono što je “na površini”, a šta “ispod površine” u komunikaciji što pravi razliku, kako svaki od tih segmenata poboljšati i usvajanje tehnika za efikasniju i uticajniju komunikaciju na svim poljima! 

Agenda treninga:

 • Kako u stvari komuniciramo i šta je najvažnije u komunikaciji
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Aktivno slušanje kao sastavni deo komunikacije
 • Kako oceniti i poboljšati svoju komunikaciju pomoću perceptualnih pozicija
 • Kako naš mozak prima i obrađuje informacije, davanje značenja komunikaciji, lične interpretacije i koje se sve zamke kriju iza toga
 • Usklađivanje sa sagovornikom
 • Reprezentativni sistemi – kako ljudi primaju i obrađuju informacije koje dobijaju i kako iskoristiti te sklonosti da efikasnije plasiramo naše ideje i informacije
 • Nivoi apstrakcije u komunikaciji kao moćan alat za komunikaciju sa pojedincem ili grupom
 • Motivacioni programi koje ljudi imaju i kako uskladiti komunikaciju tako da motivišemo ljude
 • Komunikacija na “svesnom” i “nesvesnom” nivou
 • Postavljanje “otvorenih” pitanja kao alat za kontrolisanje komunikacije
 • Kako zadržati pažnju sagovornika
 • Asertivna komunikacija
 • Povratna informacija i sugestija kao sastavni deo komunikacije
 • Kako se izboriti sa tremom ili stresom u komunikaciji i kako komunicirati sa samopouzdanjem

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.