Donošenje odluka

Efikasno donošenje odluka jedna je od najbitnijih veština i sposobnosti bilo na ličnom, bilo na profesionalnom planu. Ako umemo u svakom trenutku da donesemo pravu odluku,  napredovaćemo i razvijati se na profesionalnom i ličnom planu daleko brže i efikasnije. A takođe rasteretićemo se i količine obaveza i stresa i moći ćemo da se punim kapacitetom posvetimo stvarima koje su nam prioritetne i u skladu sa našim ciljevima.

Na ovom treningu bavićemo se veštinom donošenja odluka, naučićemo kako da prevaziđemo zamke i probleme koji postoje na tom polju, kako da preuzmemo odgovornost i naučićemo ključne principe, proces i tehnike za donošenje odluka.

AGENDA TRENINGA:

  • Kako (ne)donosimo odluke i kako funkcioniše naš mozak pri donošenju odluka
  • Izazovi i zamke pri donošenju odluka i kako ih prevazići
  • Odluke u skladu sa vrednostima, ciljevima i prioritetima
  • Vrste odluka i struktura odlučivanja
  • Razlike između individualnog i timskog donošenja odluka i kako kreirati pravi tim
  • Proces donošenja odluka u 7 koraka
  • Brainstorming
  • Tehnike za donošenje odluka (3 konkretne tehnike i njihova primena u individualnom i grupnom odlučivanju)

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.