Coaching

Cilj koučinga je da Vam pomogne da prepoznate i iskoristite svoje pune potencijale, da definišete i postavite svoje ciljeve, izborite se sa problemima, izazovima i ograničavajućim uverenjima i da Vam omogući kroz konkretne korake da postignete željene rezultate na ličnom ili profesionalnom planu.

Sve sposobnosti i veštine koje su nam potrebne da ostvarimo željene rezultate i ciljeve nalaze se u nama! Isto tako, u nama se nalaze i problemi i izazovi na tom putu, poput ograničavajućih uverenja, negativnih emocija, nedovoljnog samopozdanja ili nedostatka adekvatnih obrazaca ponašanja i veština koji nas vode ka rezultatu i ciljevima.

Dakle, u nama se kriju, pored problema, i sva rešenja za te probleme i izazove koja treba da osvestimo, osnažimo i sprovedemo u delo! Upravo je to suština i cilj koučinga, da u celoj toj šumi, gore navedenih faktora koji utiču na nas, pomogne klijentu dapronađe put i rešenja koji njemu najviše odgovaraju i vode ka željenom  rezultatu.

Kroz koučing radimo na formiranju podsticajnog okruženja, kreiranju novih i uspešnih obrazaca ponašanja, na poboljšanju i osnaživanju vaših veština, sposobnosti i strategija i na formiranju podržavajućih uverenja, sve to kroz orijentisanost na rezultat i uz sprovođenje i planiranje konkretnih koraka koji treba da Vas odvedu do rezultata.

Koučing je pre svega Vaš rad sa samim sobom, a uz podršku,usmeravanje i stručno vođenje kouča, koji Vam pomaže da prevaziđete sve probleme i izazove, pronađete adekvatna rešenja i hrabro zakoračite putem ispunjenja svojih ličnih i profesionalnih ciljeva!

Kroz ovaj proces vodiće Vas Miloš Pešić, osnivač Centra za razvoj potencijala.

„Smatram da je, pre svega, za dobar rezultat u koučngu potrebno prilagođavanje pristupa i rada klijentu i njegovim potrebama, tako da kombinujem različite modalitete rada u zavisnosti od situacije i potreba. Osnova rada jeste NLP koučing, pošto je NLP orijentisan na ciljeve, preuzimanje odgovornosti, dubinske promene i kreiranje rezultata razvijajući svoje snage i potencijale. Uz NLP koučing koristim i različite modalitete iz psihologije i psihoterapije, kao i svoja znanja i iskustva iz različitih oblasti ličnog razvoja.

Svako od nas duguje sebi da postane najbolja verzija sebe i da osvesti i ostvari svoje pune i autentične potencijale. To je put pun izazova i prepreka, ali ujedno i jedini pravi put.

Koučing je jedan od načina koji će Vam pomoći da koračate hrabro tim putem, savladate sve prepreke i izazove, i da uz pomoć svojih potencijala dođete do ostvarenja željenih ciljeva!“