Asertivna komunikacija

Živeti pod pritiskom današnjice nije lako. Ogroman broj ljudi nalazi se stalno pod stresom. Većina njih je u neprekidnom kontaktu sa drugim osobama, bilo da se radi o kolegama, poslovnim partnerima, komšijama, članovima porodice i sl. Konflikti su veoma čest uzrok stresa, ali ako smo vešti u prevazilaženju konflikta, veći deo posla u borbi protiv stresa je obavljen. U slučaju nastanka konfliklnih situacija tokom susretanja sa ljudima, dobre komunikacione veštine su od neprocenjive važnosti. Veštine komunikacije predstavljaju možda najznačajnije veštine potrebne za uspešno obavljanje posla i svakodnevno funkcionisanje. Zašto je važan rad na usavršavanju komunikacijskih veština? Zbog toga što ćemo poboljšavanjem svoje sposobnosti komuniciranja bolje i lakše razumeti druge, ali i izraziti sebe i svoje ideje drugima.

Rešenje je u asertivnoj komunikaciji, jednoj od najbitnih socijalnih veština.

Asertivnost je veština izražavanja misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i adekvatan način, uz uvažavanja prava drugih ljudi. Uči se i vežba baš kao i svaka druga veština (vožnja automobila, plivanje, govorenje stranog jezika). Kada se jednom upoznate sa asertivnim paravima, asertivnim tehnikama i greškama u mišljenju koje često sputavaju komunikaciju, vrata koja vodi ka uspešnim interpersonalnim odnosima i uspešnoj komunikaciji biće širom otvorena. Sve što je potrebno je da vežbanjem i primenom zakoračite unutra.

Ovim putem dobijate priliku da saznate koji sve stilovi komunikacije postoje, koje su tehnike dobre komunikacije u emotivnim, a koje u formalnim odnosima, kako da unapredite svoje veštine asertivnog komuniciranja radi boljeg i lakšeg razumevanja drugih, i da na najbolji način predstavite sebe i svoje ideje drugima.

Nauči kako da izraziš misli i osećanja na direktan i adekvatan način uz uvažavanje svojih i prava drugih ljudi!

Predavač

Katarina Mladenović

U radu se vodim Bernovom izrekom da smo po rođenju svi “prinčevi i princeze” koji kroz  proces civilizacije i odrastanja razviju neku drugu, ne tako pozitivnu sliku o sebi, a da radom na sebi ponovo možemo aktuelizovati  svoje osnovne vrednosti i kapacitete i osloboditi sve svoje zaboravljene potencijale. Na svojim kursevima i radionicama koristim  proaktivan i iskustveni način rada, usmeren na sticanje iskustva i međusobnu razmenu ideja, što polaznicima omogućava da naučeno na treningu odmah i praktično primene i lakše usvoje.