Upravljanje vremenom (Time management)

Sve što u životu potrošimo je nadoknadivo – osim vremena! Vreme koje prođe ne možemo vratiti, ne možemo proživeti ponovo i imamo imperativ i odgovornost prema sebi i drugima, da iz svog vremena izvučemo maksimum.

I uspešni i neuspešni, i srećni i nesrećni ljudi u životu imaju u proseku isto vremena na raspolaganju, samo je razlika u tome kako ga organizuju i kako ga koriste!

Veština upravljanja vremenom (Time Management) nije samo sposobnost upravljanja vremenom kao eksternom kategorijom, već sposobnost upravljanja svojim životom (Life Management).

Radeći na našem Time Management-u, unapređujemo i naš Life Management.

Cilj ovog kursa je i cilj svih nas, a to je efikasnije završavanje posla i obaveza i više slobodnog vremena. 

Naučićemo kako da vrednujemo svoje vreme, kako da upravljamo njime i bolje ga organizujemo, kako da ga efikasnije iskoristimo, kako da se rasteretimo stresa i ono što je najbitnije kako da imamo više vremena za sebe i poboljšamo kvalitet svog života.

Bolja organizacija vremena, obaveza i života, obogatiće nas najvrednijom i najređom stvari danas – „kvalitetnim slobodnim vremenom“.

Online trening “Organizacija i upravljanje vremenom”

 • Datum: Trening se sastoji iz 4 radionice, koje će biti održane po sledećim datumima: 12. maj, 14. maj, 19. maj i 21. maj.
 • Termini19:00-21:00h
 • Cena: 2.500 RSD
 • Lokacija: Trening će se održati online na Zoom platformi kojoj možete pristupiti preko kompjutera ili mobilnog telefona. Nakon prijave, poslaćemo Vam podatke i link za pristup.

Prijavu za online trening “Organizacija i upravljanje vremenom” možete izvršiti popunjavanjem upitnika ispod.

Agenda kursa:

 • Uvod, pojam vremena i kako ga doživljavamo, diskusija kako (ne)organizujemo svoje vreme i kako vrednujemo svoje vreme, iskustva
 • “Kradljivci vremena” – koji su i kako se izboriti sa njima
 • Ciljevi  i prioriteti – važnost ciljeva za organizaciju vremena, vrste ciljeva i kako ih pravilno postaviti, određivanje prioriteta, praktična vežba
 • Organizacija vremena – prvi koraci; definisanje prvih koraka koji su preduslov za dobru organizaciju, praktična vežba
 • “Raščišćavanje uma” – kako upravljati velikim brojem informacija i obavezama kojima smo zatrpani i koje nas opterećuju, kako ih organizovati i sistematizovati, tako da se rasteretimo stresa koji nose kada ih stalno držimo u glavi, praktična vežba
 • Vrste planiranja
 •  Alati za organizaciju vremena i obaveza
 • Dijagram upravljanja zadacima i obavezama
 • Aplikacije i tabele kao alati za efikasnije upravljanje vremenom – instrukcije za korišćenje aplikacija i planera (prilagođenih i kompjuteru i telefonima) putem kojih možemo praktičnije organizovati svoje vreme i primeniti naučene alate sa kursa, praktična vežba
 • Praktična vežba svega naučenog kroz primenu naučenih alata i rad na sastavljanju dnevnih i nedeljnih planova, određivanju prioritetnih zadataka, kreiranje sopstvenog dijagrama upravljanja i oblikovanja ličnog sistema upravljanja vremenom
 • Pitanja, diskusija, iskustva

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.