Upravljanje stresom

Stres i suočavanje sa njim postaju sve češća pojava. Pred nama su profesionalni i lični zahtevi koje postavlja okruženje ili mi sami sebi i koji mogu prouzrokovati stres. Neko je podložniji uticaju spoljašnjih događaja, neko je manje podložan, ali svakome od nas je potreba i izazov kako se u što većoj meri rasteretiti stresa.

Na ovom predavanju saznaćemo kako stres funkcioniše i nastaje, kako naš doživljaj i uverenja utiču na to kako ćemo percipirati „stresne“ situacije, šta je to što izaziva stres, kako promeniti pogled na stres i odgovornosti na događaje, koje su tehnike putem kojih se možemo disocirati i preventirati stres, na koji način se možemo izboriti sa stresom kada je već tu, kao i kako možemo izazvati kod sebe druge pozitivne emocije ili osećaje nasuprot stresu. Jednom rečju saznaćemo kako se može upravljati stresom.

Sa ovim informacijama, bilo da vam je izazov borba sa stresom na ličnom planu ili na poslovnom planu ili ako ste student, pa na fakultetu ili u ispitnom roku, borba sa stresom će postati igra u kojoj ćete češće pobeđivati vi, a ne stres.

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.