Tehnike učenja - dvomesečni kurs

U životu učimo mnoge stvari, ali možda najvažniju propustimo – a to je da naučimo kako da učimo… Sada je pravi trenutak da to ispravimo i da savladamo Tehnike efikasnog učenja!

Nepoznavanje adekvatnih tehnika učenja, u kombinaciji sa sveprisutnim nedostatkom koncentracije, pažnje i motivacije, deci i studentima stvaraju probleme u učenju i odražavaju se na uspeh u školi ili na fakultetu.

Dobra vest je da postoje tehnike učenja, koje svako može da savlada na ovom kursu i pomoću kojih učenje postaje lakše, brže i efikasnije, uz poboljšanje koncentracije i pažnje.

Na ovom dvomesečnom kursu polaznici će usvojiti set veština putem kojih će povećati brzinu čitanja, poboljšati obradu i organizaciju gradiva, ovladati tehnikama za bolje i lakše pamćenje i prisećanje i unaprediti nivo koncentracije i pažnje.

Kurs je praktičan i sastoji se od časova na kojima obrađujemo, demonstriramo i uvežbavamo tehnike učenja i njihovu primenu.

Kurs je namenjen:

  • Osnovcima od IV do VIII razreda
  • Srednjoškolcima
  • Studentima i odraslima

Metodologija rada i grupe prilagođene su uzrastu polaznika

Na ovom dvomesečnom kursu naučićemo:

  • Kako učenje funkcioniše, koje su faze učenja i kako organizovati gradivo i učenje.
  • Kako održati pažnju, koncentraciju i motivaciju prilikom učenja.
  • Tehnike brzog čitanja putem kojih možemo poboljšati svoju brzinu čitanja za minimum 50% uz zadržavanje razumevanja i prisećanja
  • Tehnike mentalnih mapa putem kojih gradivo možemo predstaviti deduktivno i kreativno uz pomoć asocijacija kako bismo lakše obradili i zapamtili informacije
  • Memorijske tehnike putem kojih aktiviramo dugoročnu memoriju i možemo brzo i lako zapamtiti bilo koju definiciju, nabrajanje, klasifikaciju, numeričke vrednosti (godine, datume, formule…) i putem kojih se možemo lako prisetiti svega zapamćenog

Napredak je vidljiv i merljiv svakog trenutka kroz niz vežbi i provera koje radimo.

U toku kursa radimo i na prilagođavanju tehnika potrebama polaznika, tako da tehnike postanu potpuno usvojene i primenljive.

Pored toga polaznici dobijaju i savete za dalje vežbanje i primenu tehnika, kao i besplatne online i lične konsultacije koje uvek mogu zakazati po potrebi.

Iskoristi pravi trenutak – nauči kako da učiš!

A za više informacija, kao i za zakazivanje informativnog razgovora možete nam pisati i na:

0640801499 | info@razvojpotencijala.rs