Šta me pokreće? – Motivacioni programi

Jedan od neophodnih sastojaka uspeha i rada na sebi jeste i faktor motivacije.

Ljudi koji su motivisaniji i imaju sposobnost da svoju motivaciju održe na visokom nivou, postižu i bolje rezultate.

Na ovom predavanju svako će upoznati sturkturu svoje motivacije. Pozabavićemo se fenomenom motivacije i naučićemo kako ona funkcioniše i na svesnom i na nesvesnom nivou.

Dobićemo odgovore na pitanja kako i kada nastaje motivacija i zbog čega se gubi, zatim kako da aktiviramo svoju motivaciju i održimo je na visokom niovu kao i šta su naši „motivacioni programi“ i kako da svoje ciljeve i aktivnosti uskladimo sa njima kako bismo dobili maksimalni rezultat.

„Motivacioni programi“ jesu onaj nesvesni deo koji utiče na našu motivaciju. Svako od nas je u toku odrastanja razvio različite „motivacione programe“ kod sebe, i u zavisnosti šta smo i kako razvijali, zavisi kada i u kojim okolnostima ćemo imati bolju motivaciju i rezultate, a kada ne.

Kada se budemo upoznali sa „motivacionim programima“ moći ćemo da odredimo koji su to naši „motivacioni programi“ i da na taj način ovladamo svojom motivacijom i iskoristimo je na pravi način kako bismo kreirali bolji uspeh i rezultate.

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.