Psihoterapija

Psihoterapija se kao termin koristi za interakciju čija je svrha lečenje, odnosno otklanjanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života koja se odvija između treniranog profesionalca (psihoterapeuta) i klijenta/pacijenta, porodice, parova ili grupe. Osnovni cilj psihoterapije je poboljšanje mentalnog zdravlja klijenata, a to se čini kroz praktikovanje metoda i tehnika nekog od brojnih psihoterapijskih pravaca

Sam spomen psihoterapije, kod ljudi često izaziva sliku osobe koje leži na kožnom kauču dok zastrašujući psiholog beleži sve što ona kaže, kako bi iskopao duboko, zakopana sećanja iz detinjstva, koja će omogućiti osobi da stekne uvid u svoje sadašnje psihološko stanje. Ova slika zaista je predstavljala psihoterapiju, ali u daleko vreme njenog nastajanja i rada Sigmunda Frojoda. Danas, psihoterapija uzima nešto drugačiji oblik, a ovaj koji smo opisali je klasični psihoanalitički pristup koji se veoma retko koristi.

Ljudi dolaze na terapiju iz različitih razloga, počeviši od izlaženja na kraj sa važnim životnim izazovima ili nekim traumatičnim događajem iz detinjstva, preko borbe sa depresijom ili anskioznošću, do jednostavne potrebe za ličnim rastom i razvojem kao i zbog želje da sebe bolje upoznaju.

 

Psihoterapija se može odvijati individualno (jedan na jedan), u grupi ili online (putem skypa).

Individualna psihoterapija podrazumeva proces kroz koji u radu jedan na jedan, psihoterapeut i klijent u bezbednom okruženju, istražuju važna pitanja, izazove i teškoće koje utiču na život klijenta. Kako će taj proces izgledati, u velikoj meri zavisi od karakteristika problema sa kojom se klijent suočava, njegovih ličnih potreba i teorijskog usmerenja psihoterapeuta. Tok i trajanje individualne psihoterapije varira u zavisnosti od potreba klijenta, problematike koja ga na terapiju dovodi, očekivanja od terapijskog procesa, odnosa prema promeni…

Prva seansa je posebno važna, jer je to prilika da se klijent i psihoterapeut upoznaju i postave neke bazične ciljeve i pravila za dalji terapijski proces. Prve seanse su ključne za stvaranje bezbedne atmosfere i odnosa poverenja koji je jedan od glavnih prediktora uspeha psihoterapije.

Saznajte više o našem psihoterapeutu Katarini Mladenović i zakažite svoju prvu seansu upola cene u odnosu na svaku sledeću. 

Kontakt telefon: 0644480988

Email: katarina.mladenovic@razvojpotencijala.rs

ili popunjavanjem prijavne forme klikom na sledeće dugme: