Uzmi stvari u svoje ruke

Pronađi program i potencijale koje želiš da razviješ

Naši kursevi ličnog razvoja imaju za cilj da unapredite svoje potencijale i lične i profesionalne veštine.

Detaljno se obrađuju i usvajaju različite tematske veštine i kroz praktičan rad i primenu prilagođavaju potrebama polaznika.

Naše iskustvene radionice i motivaciona predavanja su informativno-edukativnog karaktera i imaju za cilj da se upoznate za različitim oblastima ličnog razvoja i saznate nove i korisne stvari koje Vam mogu pomoći u razvoju sopstvenih potencijala i veština.

Za sve one koji žele da napreduju brže, reše izazove i probleme sa kojima se susreću, postave svoje ciljeve i odlučno zakorače prema njima i ispune ih – individualni rad je pravi način koji će Vam to obezbediti, potpuno prilagođen klijentima i njihovim potrebama.

Kako izgledaju naše edukacije?

Tim predavača

Na svim našim kursevima i radionicama predavači su kompetentni u oblastima koje predaju i zastupaju proaktivan i praktičan pristup i maksimalno uključivanje polaznika.

Materijali

Na svakom kursu polaznici dobijaju priručnik koji će im pomoći u savladavanju, vežbi i primeni naučenog. Pored toga, kursevi i radionice praćeni su predlozima knjiga za čitanje iz date oblasti, poučnih snimaka ili filmova i aplikacija ili programa koji mogu biti od pomoći.

Podrška nakon kurseva

Svi polaznici naših kurseva stiču pravo na online podršku i konsultacije nakon završenih kurseva i mogu nam se obratiti ukoliko im je potreban bilo kakav savet ili pomoć u primeni naučenog.

Orijentisanost na rezultat

Svaka oblast edukacija orijentisana je na potpuno usvajanje novih veština i na krajnji rezultat koji omogućava polaznicima primenu svega naučenog odmah nakon kursa ili radionice.

Atmosfera na edukacijama

Proaktivni pristup naših predavača čini da atmosfera i komunikacija na edukacijama budu u formi koja omogućava polaznicima maksimalno učešće i uključenost i pomažu u kreiranju pozitivne radne atmosfere na kursevima i radionicama.

Pogodnosti za polaznike

Svi naši polaznici mogu dobiti pristup novim i dodatnim materijalima iz svake oblasti i mogu ostvariti popuste i biti prvi obavešteni o našim novim kursevima i radionicama.

Prijavi se odmah!

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab