Pobedi svoje strahove

Koliko tvojih ciljeva nije ostvareno zbog straha?

U svakodnevnom životu, u važnim situacijama i na putu ka našim ciljevima suočavamo se sa različitim strahovima.

Naš lični razvoj, napredak i uspeh zavise od naše mogućnosti da te strahove prevaziđemo i pobedimo!

Nekih strahova smo svesni, ali mnogi strahovi upravljaju našim životima, a da ih još uvek nismo upoznali i osvestili.

fear-4750252_1280

Na ovom webinaru saznaćemo:

  • Kako strahovi nastaju i kako utiču na naš život
  • Koje vrste strahova postoje i u kojim oblicima se pojavljuju
  • Koji su najčešće strahovi na putu ličnog razvoja, napretka i uspeha
  • Kako otkriti svoje strahove i suočiti se sa njima
  • Kako možemo prevazići i pobediti strahove

Ne dozvoli da strahovi budu prepreka ka tvojim ciljevima i novim iskustvima.

Upoznaj svoje strahove i spremi se da ih pobediš!

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.