Ovladaj svojim javnim nastupom

Javni nastup je veština i potreba svake osobe u 21. veku. Živimo u vremenu u kojem je jako važno da budemo u mogućnosti da naše ideje ili sebe predstavimo na najbolji mogući način, ali tu veštinu nismo razvijali u procesu školovanja, čak naprotiv!

Mnogi ljudi imaju barem jaku nelagodnost kada je u pitanju javni nastup, a mnogi i strah od javnog nastupa, koji im ne omogućava da se izraze onako kako bi želeli ili čak zbog toga i izbegavaju javni nastup.

Veština javnog nastupa je kombinacija tehnika, uverenja, emocija i resursnog stanja i svime time možemo ovladati.

Na ovom predavanju videćemo šta je to „strah“ od javnog nastupa, kako je nastao i kako se izboriti sa njime. Koja su to uverenja koja moramo prevazići i kako možemo razviti samopouzdanje i svoje interne resurse za javni nastup. Koje su najbitnije tačke javnog nastupa i kako obratiti pažnju na njih i unaprediti ih. Kao i koji su to komunikacioni obrasci i tehnike pomoću kojih možemo održati pažnju slušaocima, uticati na njihovu percepciju i poslati poruku koju smo hteli na upečatljiv i efikasan način.

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.