Otključaj svoje
preduzetničke potencijale

 

Šta je to što razlikuje velike umove – naučnike, pronalazače, vrsne umetnike, ili uspešne preduzetnike, ljude koji su svojim idejama i rezultatima menjali svet i činili ga boljim, od ostalih ljudi? Upravo način na koji su razvijali i oslobađali svoje ideje i potencijale!

Sve ono što je oblikovalo svet koji poznajemo danas, u početku je bilo samo ideja u umu čoveka koji je radio na tome da je oslobodi i razvije. 

Na ovoj radionici:
 • Saznaćemo šta nas to ometa da oslobodimo svoju originalnost, ideje i preduzetničke potencijale i šta treba da uradimo da bismo to izveli.
 • Upoznaćemo se sa izazovima koji nas očekuju na tom putu i načinima kako da ih prevaziđemo.
 • Osvestićemo kako na nas utiču ograničavajuća uverenja, okruženje i strahovi, i kako se izboriti sa njima.
 • Otkrićemo osobine, veštine i sposobnosti koje su ključni faktori uspeha, kako bismo otključali i probudili naše preduzetničke potencijale.
 • Naučićemo šta su neophodni sastojci potrebni svakoj ideji da bi se razvila i uspešno pretvorila u preduzetnički poduhvat – „FORMULA 4+1“
 • Primenićemo naučeno u praktičnom radu sa svojim idejama.
 • Predavanje “Otključaj svoje preduzetničke potencijale”

  • Datum: Četvrtak 03.06.2021.
  • Termin18:00-20:00h
  • Lokacija: Studentski kulturni centar (SKC), Kralja Milana 48, Beograd

  Zbog ograničenog broja mesta, prijava za predavanje je obavezna u priloženom upitniku.

  Predavač

  Miloš Pešić

  Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju, kao i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.