Otključaj svoje intelektualne potencijale

Ljudski mozak je najsavršenija stvar na svetu, a zbog svog mozga je i čovek najsavršenije biće. Način na koji funkcioniše ljudski mozak, omogućio je čoveku da napreduje, stalno se usavršava i stvori svet kakav danas poznajemo.

Svi ljudi rađaju se sa približno jednakim intelektualnim potencijalom. Šta je onda to što razlikuje Teslu, Ajnštajna, Edisona, Da Vinčija, Pikasa, Getea… i druge velike umove – naučenike, pronalazače ili vrsne umetnike, od ostalih ljudi? – Upravo način na koji su razvijali i oslobađali svoje intelektualne potencijale!

Čovek celog života ima sposobnost da se razvija i napreduje neprestano učeći nove stvari, a to nam omogućavaju upravo naši intelektualni potencijali. Pitanje je samo da li smo mi svesnih svojih intelektualnih potencijala i velikih sposobnosti koje se kriju iza toga, da li ih negujemo, razvijamo i koristimo na pravi način i da li im dopuštamo da dođu do izražaja.

Na ovom predavanju naučićemo:

  • Kako funkcioniše naš mozak i sposobnost učenja
  • Koje vrste inteligencije postoje i da li i i kako inteligencija i talenat utiču na razvoj naših potencijala
  • Sa kojim izazovima današnjeg sveta se suočavamo i zbog čega jej sve teže posvetiti se sebi i razvoju svojih potencijala
  • Koje su to stvari koje nas vode u prosečnost i ometaju nas da razvijemo svoje intelektualne potencijale
  • Koje prirodne sklonosti mozga su nam olakašavajuća a koje otežavajuća okolnost na ovom putu
  • Kako naše emocije, uverenja, okolina ili organizacija vremena utiču na nas i razvoj našeg intelektualnog potencijala?
  • Sa čime sve moramo da se suočimo na putu promene i razvoja.
  • Na koje sve načine možemo negovati i razvijati svoje intelektualne potencijale

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.