O nama

Svaka osoba poseduje sve potencijale potrebne za uspeh kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Pitanje je samo da li pravilno pristupamo svojim potencijalima i da li ih pravilno razvijamo i koristimo.

Centar za razvoj potencijala nastao je sa ciljem da pomogne svima da razviju svoje lične potencijale i pomogne im na putu kreiranja uspeha i ispunjenja ciljeva.

Naš program edukacija, namenjen i prilagođen svim uzrastima, kroz treninge, kurseve, radionice i individualni rad, pomoći će Vam da razvijete svoje pune potencijale iz različitih oblasti i da na taj način ostvarite željeni napredak, rezultate i ciljeve.

Naš tim

Miloš Pešić

Osnivač Centra za razvoj potencijala i autor programa treninga ličnog i profesionalnog razvoja

Kroz moje dosadašnje iskustvo rada u oblasti edukacija i ličnog razvoja potpuno sam se uverio u to da svaka osoba poseduje sve potencijale potrebne za uspeh i ostvarenje ciljeva i da ako osvestimo naše potencijale, pristupimo im na pravi način i radimo na njihovom razvoju i primeni, možemo kreirati uspeh i ostvariti svoje najsmelije ciljeve! Zbog toga sam pokrenuo Centar za razvoj potencijala koji ima za cilj da pruži podršku, motivaciju i pomoć ljudima u ličnom razvoju i na putu razvoja njihovih potencijala.

Duboko verujem da svako duguje sebi da izgradi i ostvari svoje pune potencijale i da vodi autentičan, uspešan i ispunjen život. Nadam se da će Centar za razvoj potencijala mnogima i biti mesto na kojem će zakoračiti tim putem i uz čiju pomoć će stići do svojih ciljeva.

Autorski program edukacija lilčnog razvoja osmislio sam sa ciljem da polaznici mogu izgraditi i unaprediti različite potencijale i sposobnosti. Svi kursevi i radionice su praktičnog tipa i cilj je da uz našu pomoć i podršku svaki polaznik usvoji i prilagodi sebi sve teme koje obrađujemo.

Katarina Mladenović

Master psiholog i transakciono analitički psihoterapeut pod supervizijom

Kroz svoje školovanje i višegodišnje iskustvo u radu sa ljudima, bilo kroz edukacije ličnog razvoja  ili psihoterapiju, kao i na spostvenom primeru uvidela sam da posedujemo mnogo veće potencijale i kapacitete za razvoj i bolji kvalitet života nego što istinski koristimo. Svi ti potencijali i kapaciteti nalaze se u nama i čekaju ih otključamo i da im pristupimo kako bi mogli da se u potpunosti ostvare.

Ideja vodilja prilikom osnivanja Centra za razvoj potencijala bila mi je  izreka Erika Berna da smo po rođenju svi “prinčevi i princeze” koji kroz  proces  odrastanja razviju neku drugu, ne tako pozitivnu sliku o sebi, i da uz pomoć psihoterapije i radom na sebi ponovo možemo aktuelizovati  svoje osnovne vrednosti i kapacitete,  afirmativnu sliku o sebi i osloboditi sve svoje zaboravljene potencijale. Stoga je moja misija da kroz ovaj Centar pomognem svim osobama koje to žele da ostvare svoje potencijale kroz različite vidove kurseva, isksutveno-edukativnih radionica ili psihoterapiju i da se oslobode suptavajućih i ograničavajućih uverenja koja su odrastanjem negde pokupili.

Svoj rad zasnivan na OK-OK odnosu iz Transakcione analize, sa ciljem da polaznike kurseva i klijente naučim da preuzmu odgovornost za sebe i svoj život, da donose svoje autonomne i autentične odluke, da nauče da prihvataju sebe i da ukoliko je to potrebno donesu nove odluke koje će pomoći da unaprede svoje svakodnevno funkcionisanje.