Ko smo zaista mi i od kojih delova smo sastavljeni?

Da li su ljudi kao mozaik jedna celina sastavljena od različitih delova i koji su to delovi koji sačinjavaju našu ličnosti?

Klikom na dugme pored možete popuniti kratak test koji vam nudi mogućnost razonode i otkrivanja koji je to najdominantniji deo vaše ličnost, ali i koja su to polja za poboljšanje. U nastavku teksta možete pročitati više o tome od kojih je sve delova sastavljena naša ličnost. Uživajte i pišite nam utiske!

Da li vam se nekada desilo da uhvatite sebe da se ponašate kao što su se nekad ponašali vaši roditelji? Ili vam se desilo da kod sebe prepoznate neke postupke koje su radili vaši roditelji, a koje su vas kad ste bili mlađi izluđivale? Da li se s druge strane ponekad ponašate baš kao kada ste bili dete, na primer koristite neke dečije strategije manipulacije i ucene da biste dobili šta želite ili se veoma naljutite na šefa koji vas zatrpava poslom, baš kao što ste se ljutili na majku kada vas je terala da pojedete taj zeleni, neukusni brokoli. Sva ova ponašanja koja nam se smenjuju rezultat su naših ličnih iskustva koja su zabeležena u moždanom i nervnom tkivu. Sve što smo doživeli u detinjstuvu, sve što smo usvojili od svojih roditeljskih figura od opažanja događja u detinjstvu i osećanja koja su pratila te događaje kao i iskrivljenja koja su zabeležena u našem pamćenju.

Prema psihoterapijskom pravcu Transakciona analiza svaki čovek sastavljen je od tri ego stanja koja su odvojeni i različiti izvori ponašanja: ego stanje Roditelj, ego stanje Odrasli i ego stanje Dete. Svako od ova tri ego stanja predstavlja nas kao osobe koje smo sada ili koje smo nekada bili, sadrži sva naša dosadašnja iskustva, ali i iskustva naših roditelja, baka, deka i ostalih predaka. 

Ego stanje Roditelj sadrži stavove i ponašanja koja smo naučili od svojih roditelja ili nama važnih osoba u detinjstvu, posmatrajući njihovo ponašanje ali i slušajući njihove savete, kritike i pridike. U ponašanju se često ispoljava kao predrasude, kritike ili zaštitničko ponašanje prema drugima. Sve ono što smo posmatrali i iskopirali od ponašanja naših roditelja kada smo bili mali.

Ego stanje Odrasli se koristi za analizu, procenjivanje, procenu stimulusa, prikupljanje informacija i skladištenje tih informacija za buduće potrebe. Takođe omogućava osobi da bude nezavisna i selektivna u svom ponašanju. Ovo ego stane nam pomaže da razdvojimo činjenice od fantazije, tradicije, stavova i osećanja iz prošlosti.

Ego stanje Dete sačinjavaju naša osećanja, želje iskustva i ponašanja naučena u detinjstvu. Naša prva iskustva, reakcije i pozicije koje smo zauzeli prema sebi i drugima. Svi uticaji iz detinjstva doprinose jedinstvenosti svake osobe. Ne postoje dva deteta, čak ni u istoj porodici, koja su imala isto detinjstvo. Tako da ovo ego stanje ispoljava ponašanja onako kako smo reagovali kada smo bili deca – radoznalo, osećajno, sebično, pakosno, šaljivo, plačljivo, manipulativno.

Iako su u svakoj osobi prisutna sva tri ego stanja, svako od nas ima svoje dominantno ego stanje, koje se različitim intenzitetom odražava kroz naše postupke i ponašanje. Medjutim, ta dominantna strana ličnosti, to naše dominanto ego stanje sa sobom nosi i naznake potencijalne slabosti i destrukcije.

Postoji niz psiholoških tehnika i metoda u procesu psihoterapije kojim se otkriva naše dominatno ego stanje. Kroz psihoterapiju osoba uči i kako da balansira i podjednako ojača sva tri ego stanja što se smatra željenim idealom. Potrebno je da energija podjednako cirkuliše kroz sva tri ego stanja. Na primer, nije dobro ako smo non stop u ego stanju Odrasli, pa ne umemo da se zabavljamo jer smo isključili ego stanje Deteta ili da budemo stalno u ego stanju Deteta i da se uvek zabavljamo i onda kada situacija od nas zahteva ozbiljnost i uključenost ego stanja Odraslog. Neki ljudi kod kojih je dominntno ego stanje Roditelj stalno su napeti i često kritikuju druge, ali i sebe, pronalaze greške sebi i drugima ili nameću svoju pomoć drugima i onda kada im to niko nije tražio.

Klikom na dugme ispod možete popuniti kratak test koji vam nudi mogućnost razonode i otkrivanja nekih naznaka dominatnog ego stanja vaše ličnost, ali i polja za njihovo poboljšanje. Uživajte i pišite nam utiske!

Mladen Anđelković

Master psiholog i psihoterapeut, svoje iskustvo stekao sam radom u osnovnoj školi ali i u nevladinom sektoru učešćem na brojnim projektima. U radu se rukovodim osnovnim principom transakcione analize “Ja sam OK – ti si OK. “

Katarina Mladenović

U radu se vodim Bernovom izrekom da smo po rođenju svi “prinčevi i princeze” koji kroz  proces civilizacije i odrastanja razviju neku drugu, ne tako pozitivnu sliku o sebi, a da radom na sebi ponovo možemo aktuelizovati  svoje osnovne vrednosti i kapacitete i osloboditi sve svoje zaboravljene potencijale.