Kako prihvatiti sebe? Vežbe za podsticanje samopouzdanja

Jedna od 5 osnovnih ljudskih potreba jeste potreba da nas drugi poštuju i da poštujemo i verujemo sami u sebe tj. da se osećamo samopouzdano.

Samopouzdanje je vera u sebe, svoje kvalitete i sposobnosti. Ono u značajnoj meri određuje kvalitet našeg života, uspeh na poslu, prijateljske i porodične odnose. Nisko samopouzdanje nas može stvoriti poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju, kako poslovnom, tako i društvenom i intimnom. Javlja se strah od greške, od osude drugih, kao i ometajuća težnja ka perfekcionizmu.

Razvijanje snažnog osećanja samopouzdanja pomaže nam da ostvarimo svoje potencijale, razvijemo dobre međuljudske odnose i predstavimo se ljudima kao osobe vredne poštovanja. Nažalost, tokom odrastanja, uglavnom dobijamo poruke da je potrebno poštovati druge, a da nije dobro isticati sebe i svoje kvalitete. Zbog toga postajemo usredređeni na ugađanje drugima, a sebe stavljamo na drugo mesto.

🍀 Kako ipak sebe staviti na prvo mesto, a i dalje poštovati druge?

🍀 Kako prihvatiti i voleti sebe?

🍀 Koje su to zablude o samopouzdanju koje postoje u društvu i na koji način se boriti protiv njih?

🍀 Kako napraviti prvi korak ka većem samopouzdanju i ostati motivisan na tom putu?

🔔  Ukoliko želite da saznate odgovore na ova i još mnoga druga pitanja i da saznate čime se to   “nahrani” naše samopouzdanje i kako da se osećate dobro u svojoj koži, dobrodošli ste na ovu radionicu.

Predavač

Katarina Mladenović

U radu se vodim Bernovom izrekom da smo po rođenju svi “prinčevi i princeze” koji kroz  proces civilizacije i odrastanja razviju neku drugu, ne tako pozitivnu sliku o sebi, a da radom na sebi ponovo možemo aktuelizovati  svoje osnovne vrednosti i kapacitete i osloboditi sve svoje zaboravljene potencijale. Na svojim kursevima i radionicama koristim  proaktivan i iskustveni način rada, usmeren na sticanje iskustva i međusobnu razmenu ideja, što polaznicima omogućava da naučeno na treningu odmah i praktično primene i lakše usvoje.