Efikasno učenje – veštine za 21. vek

Svako od nas je sigurno često imao izazove u učenju – neko više u osnovnoj školi, neko u srednjoj, često na fakultetu ili čak i nakon fakulteta…

Činjenica je da je učenje jedna od najneophodnijih veština čoveka, a pogotovo danas u 21. veku, kada smo suočeni sa sve više novih informacija, ometajućih faktora i promena sa kojima se svakodnevno suočavamo. Moramo biti sposobni da sve efikasnije i brže učimo kako bismo se izborili sa svim izazovima u toku školovanja i studija, a i nakon toga, kao odrasli ljudi u svojim karijerama i na polju celoživotnog obrazovanja.

Zbog čega kažemo da je učenje „veština“ koja treba da se razvija?

  • Zato što učenje, pored toga što je naša urođena sposobnost, zavisi i od mnogo faktora.
  • Pre svega način na koji učimo određuje koliko ćemo biti uspešni u tome, a neki načini i tehnike učenja su efikasniji od drugih.
  • Zatim način učenja treba uskladiti sa time kako funkcioniše naš mozak i centri za obradu informacija i pamćenje u našem mozgu.
  • Na efikasnost učenja utiču i faktori poput koncentracije, motivacije i organizacije – moramo znati kako da održimo koncentraciju i motivaciju i organizujemo učenje na pravi način.
  • Treba se izboriti i sa negativnim emocijama koje možda imamo u vezi sa učenjem ili sa dosadom gradivom, tako što ćemo učenje učiniti zanimljivijim i naučiti kako da kreiramo ciljeve u učenju.
  • I da, postoje „Tehnike efikasnog učenja“ koje nam mogu omogućiti da učimo lakše i brže tako što ćemo razviti veštine brzog čitanja, mapiranja i organizacije gradiva i memorijskih tehnika za dugoročno pamćenje i lakše prisećanje.

U životu učimo mnoge stvari, ali možda najvažniju propustimo – a to je da naučimo kako da učimo… Sada je pravi trenutak da to ispravimo i da saznamo kako možemo poboljšati svoju veštinu učenja!

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.