Brzo čitanje – mit ili naš urođeni potencijal

Prosečna brzina čitanja odraslog čoveka iznosi između između 150 do 250 reči u minuti. Postoje ljudi koji mogu čitati i više hiljada reči u minuti!

Da li su to predodređenost, urođena sklonost i talenat podareni tek nekolicini ljudi? Ili je to ipak veština i sposobnost koju svako može da razvije? Saznaćemo na ovom predavanju.

Naučićemo kako funkcionišu ljudski mozak i proces čitanja, prezentovaćemo i naučiti koje vežbe možemo raditi kako bismo povećali sposobnosti našeg mozga i povećavali brzinu čitanja, uz pomoć kojih programa i aplikacija možemo lakše raditi na tome, šta nam mogu biti prepreke u savladavanju brzog čitanja i kako ih možemo zaobići, i videćemo da brzo čitanje jeste set veština i sposobnosti koje se mogu vežbati i razviti i da svako uz vežbu može čitati barem duplo brže uz zadržavanje razumevanja.

Predavač

Miloš Pešić

Verujem da svaka osoba treba da izgradi svoje potencijale i kreira svoj uspeh. Na tom putu najvažnija stvar je sticanje novih veština i znanja iz različitih oblasti kako bismo konstantno unapređivali sebe. U radu zastupam neposredan i direktan pristup orijentisan na rezultate i praktičnu primenu, kao i aktivnu interakciju sa polaznicima. Kroz primenu NLP tehnika, efikasnih modaliteta iz različitih oblasti ličnog razvoja i višegodišnjeg iskustva u ovim oblastima, trening se sastoji u kreiranju pozitivne i podsticajne atmosfere, razvijanju svesti o svakoj temi na kojoj radimo, izgradnji motivacije i prezentovanju, usvajanju i praktičnoj primeni konkretnih tehnika, alata i veština.